Góc phong cách tôn trọng sự riêng tư của bạn và chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của khi bạn trực tuyến tại trang web của chúng tôi. Phần dưới đây trình bày các thông tin thu thập và chính sách riêng tư cho trang web này.

1. Thu nhập thông tin

 

• Đối với độc giả ghé thăm : Bạn không có yêu cầu cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân thăm trang website.

• Đối với người đăng ký thành viên và tham gia các hoạt động trên website:  cung cấp một số thông tin cá nhân để có thể tham gia các dịch vụ cần thiết trên website, các mục này sẽ được hiển thị công khai trên website để bạn có thể hoàn thành nó.

• Cookie là một phần dữ liệu được lưu trữ trên máy tính của người dùng gắn liền với thông tin về người dùng. Trang web của chúng tôi không sử dụng cookie

2.  Về sử dụng thông tin của Góc phong cách

 

• Góc phong cách sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn trên trang web này nếu không được phép. Trong trường hợp bạn đồng ý cung cấp thông tin cá nhân, thông tin bảo vệ. Thông tin cá nhân của bạn sẽ được sử dụng với mục đích liên lạc cùng bạn để thông báo các thông tin cập nhật của Góc phong cách.

• Trong trường hợp chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ, công ty quảng cáo, các công ty đối tác liên quan, chúng tôi cũng yêu cầu họ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

3. Bảo mật

 

Chúng tôi luôn coi trọng thông tin cá nhân và quyền riêng tư của mọi người. Vì vậy, các dữ liệu riêng tư hoàn toàn được bảo mật an toàn.